Bucuresti, Bd. Banu Manta, Nr. 77, Sector 1

 

 

 

Home Up

 

Pentru produsele cumparate de la firma noastra va asiguram intretinerea si daca este cazul - repararea, pe toata durata de functionare a acestora.

 

In cazul Caselor de marcat fiscale, repararea si intretinerea acestora se face astfel:

  1. GRATUIT in perioada de garantie

  2. in baza unui contract de service dupa incheierea perioadei de garantie

Contractul de service prevede revizii periodice si efectuarea reparatiilor necesare fara plata manoperei.

Repararea/punerea in functiune a unei case de marcat se va efectua in conditiile legii, in max. 72 ore de la semnalarea defectiunii.

 

Inlocuirea memoriei fiscale (pe motiv de: memorie plina / memorie defecta)

Se va proceda astfel:

- se preda memoria fiscala veche la ANAF - in sectorul de care apartine adresa punctului de lucru - impreuna cu raportul total al memoriei fiscale (predarea se va face impreuna cu un reprezentant al firmei noastre)

- se inlocuieste memoria veche si se refiscalizeaza in baza documentului de fiscalizare obtinut la prima fiscalizare de la Directia Generala de Finante Publice (Str. Dimitrie Gerota, Nr.13)

 

Pentru predarea memoriei fiscale la ANAF sunt necesare urmatoarele acte:

▪ CUI + CIF (copie)

▪ formularul obtinut de la D.G.F.P. - in care este mentionata seria fiscala atribuita aparatului (copie+original)

▪ Procesul verbal de sigilare al casei de marcat

▪ Declaratia de instalare (copie+original)

▪ Cartea de Interventii si Registrul Special

▪ Cerere de predare a memoriei fiscale

▪ Delegatie (daca persoana respectiva nu este ASOCIAT in societate)

▪ Act de identitate

▪ Stampila societatii

▪ Casa de marcat

Home Up